<div align="center"> <h1>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy</h1> <h3>Strona KM PSP w Bydgoszczy</h3> <p>straz,998,pozar,bydgoszcz,jrg,ratownictwo,112,fire,emergency</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.republika.pl/strazbydgoszcz" rel="nofollow">http://www.republika.pl/strazbydgoszcz</a></p> </div>